ἀρβύλη

ἀρβύλη
Grammatical information: f.
Meaning: `shoe that covers the whole foot up to the ankle' (Hp.).
Other forms: ἀρβύκη (read ἀρβύλης) τοῦ ὑποδήματος H. Also ἀράβυλας· ὑποδήματος εἴδη φορτικὰ καὶ βαρβαρικὰ H. And ἄρμυλα· ὑποδήματα, Κύπριοι H.
Derivatives: κατάρβυλος reaching down to the shoes' (S.); cf. καθάρβυλος χλανίς.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Clearly a substr. word; suffix -υλ- Fur. 201 n. 14; var. β\/μ; αρ\/αρα; κατ-\/καθ-άρβυλος. Bănăt̨eanu REIE 3, 145. Knauer Glotta 33, 114 n. 1. Neumann (Orbis 20, 1971, 482-485) suggests a connection with Hitt. arpu- `difficult' as `shoes fit for difficult terrain'; doubtful: difficult shoes?; he also thinks β\/μ is Cyprian (but see on κυβερνάω).
Page in Frisk: 1,130

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἁρβύλη — ἀρβύλη , ἀρβύλη strong shoe fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβύλη — strong shoe fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβύλῃ — ἀρβύλη strong shoe fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβύλαι — ἀρβύλη strong shoe fem nom/voc pl ἀρβύλᾱͅ , ἀρβύλη strong shoe fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβύληι — ἀρβύλῃ , ἀρβύλη strong shoe fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβυλίδα — ἀρβύλη strong shoe fem acc sg ἀρβυλίς fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβυλίδες — ἀρβύλη strong shoe fem nom/voc pl ἀρβυλίς fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβυλίδεσσιν — ἀρβύλη strong shoe fem dat pl (epic aeolic) ἀρβυλίς fem dat pl (epic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβυλίδων — ἀρβύλη strong shoe fem gen pl ἀρβυλίς fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβυλίς — ἀρβύλη strong shoe fem nom sg ἀρβυλίς fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρβυλῶν — ἀρβύλη strong shoe fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.